top of page

Retningslinjer (norskkurs og privatundervisning) / Terms (Norwegian course and Private lessons)

Om avtalen

Påmeldingen på Brillas kurs er bindende fra det tidspunkt du melder deg på.

 

Betaling

Kursavgiften må være betalt innen påmeldingsfristen. Påmeldingen blir gyldig først når kursavgiften et betalt.

 

Dersom ikke annet er oppgitt i kursomtalen, kommer utgifter til bøker, materiell og eventuell eksamensavgift i tillegg til kursavgiften.

 

*Undervisningstimer

En undervisningstime er 45 minutter

 

Avmelding /Avbrudd

Brilla vil ved dokumentert sykdom eller ved andre tungtveiende grunner kunne godkjenne midlertidig avbrekk i kurset. Vi må da ha en skriftlig melding med begrunnelse. I slike tilfeller refunderer Brilla opptil 75 % av kursavgiften for de timene kursdeltakeren går glipp av. Hvis Brilla ikke mottar skriftlig begrunnelse og nødvendig dokumentasjon, refunderes ikke noe av kursavgiften.

 

Angrerett

 

Ved kjøp av språkkurs gjelder ikke angrerettloven på samme måte som ved kjøp av for eksempel gods på internett.

 

 

 

Angrerettloven kapittel 5 §19 tar for seg følgende begrensninger:

 

Punkt b sier at: “Ved annet fjernsalg enn telefonsalg gjelder angreretten ikke for enkeltstående tjenester dersom selgeren ved avtaleinngåelsen forplikter seg til å levere tjenesten på et bestemt tidspunkt eller innenfor et bestemt tidsrom”.

 

Enkeltstående tjenester som leveres på et bestemt tidspunkt eller innenfor et bestemt tidsrom er for eksempel teater-, kino-, kurs-, konsert- og flybilletter". Tidsrommet må være begrenset og Brillas kurs faller innenfor denne begrensningen, dermed har ikke kunden angrerett. Kurs som varer i lengre periode kan likevel falle innenfor angrefristen. Vi gir likevel alle våre kunder 14 dagers angrefrist fra kjøpsdato men aldri kortere enn 72 timer før kursstart på kortvarige kurs. , og 3 uker før kursstart ved lengre utdanninger/ kurs over 20 timer.

 

 

Angrerett ved kurs som går over lengre tidsrom.

På kurs som går utover «kortere tidsrom» vil kunden ha angrerett. Her er det 14 dagers angrerett fra kjøpsdato. For at angreretten skal inntre må kunden sende inn angrerettskjema, og det må være mer enn 72 timer før kursstart for kurs over 20 timer, og 3 uker før kursstart ved lengre utdanninger/ kurs over 40 timer.

 

Ved bruk av angreretten ber vi om at du gir oss tydelig tilbakemelding om dette, via mail. Legg ved et utfylt angrerettsskjema, skriv kort hvorfor du angrer salget, evt relevante vedlegg og husk et kontonummer som du vil ha pengene overført til.​

 

​Angrerett må benyttes innen kursets oppstart som beskrevet over. Dersom kunden angrer etter kurset har startet refunderer Brilla ikke kursavgiften for påbegynte kurs, fordi Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelse eller forringelse skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side (jf. §12,a). Du kan derfor ikke starte på kurset, og deretter benytte angrefristen/melde deg av fordi vi ikke kan selge kursplassen din etter kurset er startet.

 

 

Hvis du ikke møter opp på kurs som du har reservert plass på, vil du ha brutt §11 i Angrerettloven, og du vil ikke få refundert kursavgift og er ansvarlig for å betale full kursavgift.

 

 

Påmelding

Ved påmelding på kurs hos Brilla Institutt godtar du Brillas kjøpsvilkår.

 

Timeantall

Brilla tilbyr gruppekurs på 48 undervisningstimer med forbehold om minst seks (6) påmeldte.  Hvis det er færre enn seks påmeldte til et bestemt kurs, kan Brilla tilby å holde kurset med redusert timeantall (til samme pris) – 44 undervisningstimer med fem (5) påmeldte; 40 undervisningstimer med fire (4) påmeldte. De påmeldte har mulighet til å takke nei til kurs med redusert timeantall; Brilla betaler da tilbake hele kursgebyret.

 

-----

About the agreement

Enrollment at Brilla becomes a legally binding contract from the time you enroll in.

 

Payment

Course fees must be paid before the deadline.  Enrollment is confirmed after payment is received.

 

If not specified otherwise, there will come extra fees for books, material, and exam materials.

 

One lesson lasts 45 minutes.

 

Cancellation and withdrawal

Withdrawal or cancellation of a course may be accepted due to illness (valid doctor´s note is required) or other extraordinary circumstances.  In such case, Brilla will refund 75% of the course fee that the student will have missed.  Without a written valid notice, no refund is given.  

 

Right to withdrawal

(read Norwegian version above)

 

Lessons

For group courses that Brilla offers with a total of 48 lessons, there must fulfill the minimum of 6 students in the course.  If this minimum is not fulfilled, Brilla can offer the same course and same course fee reducing the lessons to 44 in the case with 5 students, 40 lessons in the case with 4 students.  The student has the option to refuse this offer, in which case the student will receive full refund of the course fee.

bottom of page