Retningslinjer (norskkurs og privatundervisning) / Terms (Norwegian course and Private lessons)

Om avtalen

Påmeldingen på Brillas kurs er bindende fra det tidspunkt du melder deg på.

 

Betaling

Kursavgiften må være betalt innen påmeldingsfristen. Påmeldingen blir gyldig først når kursavgiften et betalt.

 

Dersom ikke annet er oppgitt i kursomtalen, kommer utgifter til bøker, materiell og eventuell eksamensavgift i tillegg til kursavgiften.

 

*Undervisningstimer

En undervisningstime er 45 minutter

 

Avmelding /Avbrudd

Brilla vil ved dokumentert sykdom eller ved andre tungtveiende grunner kunne godkjenne midlertidig avbrekk i kurset. Vi må da ha en skriftlig melding med begrunnelse. I slike tilfeller refunderer Brilla opptil 75 % av kursavgiften for de timene kursdeltakeren går glipp av. Hvis Brilla ikke mottar skriftlig begrunnelse og nødvendig dokumentasjon, refunderes ikke noe av kursavgiften.

 

Angrerett

Ved bestilling via Internett (www.brilla.no) gjelder angrerettloven. Eleven vil motta en påmeldingsbekreftelse sammen med et angreskjema per e-post. Det innebærer at du i løpet av 14 dager kan trekke deg fra kurset.

 

Timeantall

Brilla tilbyr gruppekurs på 48 undervisningstimer med forbehold om minst seks (6) påmeldte.  Hvis det er færre enn seks påmeldte til et bestemt kurs, kan Brilla tilby å holde kurset med redusert timeantall (til samme pris) – 44 undervisningstimer med fem (5) påmeldte; 40 undervisningstimer med fire (4) påmeldte. De påmeldte har mulighet til å takke nei til kurs med redusert timeantall; Brilla betaler da tilbake hele kursgebyret.

 

-----

About the agreement

Enrollment at Brilla becomes a legally binding contract from the time you enroll in.

 

Payment

Course fees must be paid before the deadline.  Enrollment is confirmed after payment is received.

 

If not specified otherwise, there will come extra fees for books, material, and exam materials.

 

One lesson lasts 45 minutes.

 

Cancellation and withdrawal

Withdrawal or cancellation of a course may be accepted due to illness (valid doctor´s note is required) or other extraordinary circumstances.  In such case, Brilla will refund 75% of the course fee that the student will have missed.  Without a written valid notice, no refund is given.  

 

Right to withdrawal

This right concerns online enrollment.  The student will receive confirmation of enrollment with the Right to Withdrawal Form via email.  The student then has 14 days to return this form. 

 

Lessons

For group courses that Brilla offers with a total of 48 lessons, there must fulfill the minimum of 6 students in the course.  If this minimum is not fulfilled, Brilla can offer the same course and same course fee reducing the lessons to 44 in the case with 5 students, 40 lessons in the case with 4 students.  The student has the option to refuse this offer, in which case the student will receive full refund of the course fee.