top of page

Bedriftskurs

Den norske kulturen må studeres nøye for å forstås. Det er mange aspekter ved den som er veldig forskjellig fra hva mange utlendinger er vant til. For eksempel kan manglende hilsing på jobb tolkes som uhøflig, mens nordmenn føler at det ikke er nødvendig å hilse hele tiden. Språktrening og interkulturelle ferdigheter er sterkt sammenknyttet. For bedriften er det mange fordeler ved språktrening: 
 

  • Et mer behagelig arbeidsmiljø 

  • Færre konflikter og fordommer 

  • Mer effektiv kommunikasjon

  • Bedre samarbeid mellom avdelinger og team

 


Vi mener at muntlig språkkompetanse er sentralt for å kunne forstå den kulturelle identiteten til både ansatte og kunder.

Humaaans - 3 Characters (1).png
Humaaans - Sitting (2).png

Language courses for companies

The Norwegian culture is one that requires close inspection to understand. There are many aspects of it that are very different from what many of the foreigners are accustomed to. For example the lack of greeting at work can be interpreted as disrespectful, when Norwegians don’t feel it’s necessary to greet all the time. Language training and intercultural skills have a strong connection. There are numerous benefits of language training for the company:
 

  • More pleasant working environment 

  • Reduced conflict and bias

  • More effective communication

  • Better cross-border collaboration between teams and offices

 
We believe that speaking the language is vital to understand the cultural identity of both coworkers and clients. 

Vi tilbyr både bokmål og trøndersk.
We teach both Bokmål and Trøndersk.

Ta kontakt hos oss/Get in touch with us:

Våre tidligere kunder
Companies we have worked with 

ntnu1.png

NTNU

SINTEF.jfif

SINTEF

SverresborgMaleservice.jfif

Sverresborg Maleservice 

SportRadarAS.png

Sportsradar

Marine_Harvest_Logo+(2).png

Marine Harvest

HOOPLA.jfif

Hoopla 

Brilla tilbyr/Brilla offers:

Bedriftskurs

Én til én/
One on one 


Vi tilbyr tilrettelagt individuell kursing basert på studentens mål og behov.

We offer tailored individual training based on the student’s objectives and needs.

Bedriftskurs

  Gruppekurs/
Group Courses

Vi tilbyr tilrettelagte gruppekurs basert på gruppens mål og behov.

We offer tailored group courses based on the group’s objectives and needs.  

Bedriftskurs

  Andre språk/
Other languages

Vi tilbyr kursing i et bredt utvalg språk.

We offer training in an extensive choice of languages.

Bedriftskurs

Kurs om norsk kultur/Course on Norwegian culture
Kunnskap om hvordan man samarbeider med nordmenn fører til bedre kulturell integrering. 
How to work with Norwegians leading to better cultural integration.

bottom of page