top of page

Norwegian Courses 

A1.png
A2.png
B1 I.png
B1 II.png
B2 I.png
B2 II.png
Pronunciation.png
exam preparation.png
conversation.png
trøndersk.png

The courses have a total of 48 lessons.  Kursene har 48 undervisningstimer

Regular

Vanlige kurs/ Regular courses

Et vanlig kurs varer i 6 uker med 2 møter per uke.  Kurset består av 48 undervisningstimer (1 undervisningstime er 45 minutter).  Lærebøker (verdt 820kr) er inkludert i kursavgiften.  
Vi tilbyr formiddagskurs (9.00-12.15) og kveldskurs (17.00-20.15). Og selvsagt er gruppene med maksimalt 8 elever per gruppe.  

Regular courses last 6 weeks with 2 sessions a week. The course consists of 48 lessons (1 lesson is 45 minutes). The books (value of 820kr) are included in the course fee.  
You can choose from a morning course (9.00-12.15) or evening course (17.00-20.15). And of course with a maximum of 8 students per group. 

​If you are not sure about your level, you can take the placement test here.
A2,  B1-1, B1-2 

Intensivkurs/Intensive courses

Et intensivkurs varer i 3 uker med 4 møter per uke.  Kurset består av 48 undervisningstimer (1 undervisningstime er 45 minutter).  Lærebøker (verdt 820kr) er inkludert i kursavgiften.
Vi tilbyr formiddagskurs (9.00-12.15)  og kveldskurs (17.00-20.15).Og selvsagt er gruppene med maksimalt 8 elever per gruppe.
 

Intensive courses last 3 weeks with 4 sessions a week. The course consists of 48 lessons (1 lesson is 45 minutes).
The books (value of 820kr) are included in the course fee.  
You can choose from a morning course (9.00-12.15) or evening course (17.00-20.15). And of course with a maximum of 8 students per group. 


If you are not sure about your level, you can take the placement test here
A2,  B1-1, B1-2  

Intensive courses

Eksamensforberedelseskurs/ Exam preparation courses
 
Skal du ta norskprøven? Norskprøven har fire delprøver: leseprøve, lytteprøve, prøve i skriftlig fremstilling og muntlig prøve.  Du kan velge mellom tre nivåer: A1-A2, A2-B1 eller B1-B2 (man trenger ikke å velge nivå til leseprøve og lytteprøve).
Du kan registrere deg for å ta eksamenen her: https://www.kompetansenorge.no/prover/norskprove/meld-deg-pa-proven/
Har du behov for tips og hjelp? På dette kurset går vi gjennom alle de fire ferdighetene. Vi vil veilede deg gjennom eksamenen ved å bruke tidligere eksemplarer, vi går gjennom de forskjellige typene eksamensoppgaver og du får viktige tips for å få det beste resultatet. Du kan bli med på kurset her på Brilla eller på nettet.
  
Do you need to take the Norwegian exam? The official Norwegian exam (Norskprøve) consists of four exam parts: reading comprehension, listening comprehension, writing, and speaking. There are three levels you can choose from: A1-A2, A2-B1, or B1-B2 (you do not need to choose a level for reading and listening comprehension)  You can register for the official exam here:  https://www.kompetansenorge.no/prover/norskprove/meld-deg-pa-proven/ 

Do you need help getting ready for the exam? This course will prepare you for all four parts of the exam.   We will guide you through each section using past exam questions, we will go over exam question types, and give you valuable tips on how to get the highest possible score. You can take the course here at Brilla or online wherever you are.  

Exam preparation

Trøndersk 

Har du lært deg norsk, men synes fortsatt det er vanskelig å forstå nordmenn? Du har kanskje lært deg å si “jeg kommer fra Spania” og “hvordan går det?”, men folk i Trondheim sier “æ kjæm fra Trondheim” and “kossn går det?”.  Dialekten som snakkes i Trøndelag heter trøndersk.  Det er mange trønderske ord, og dialekten har til og med sine egne grammatiske regler.  Du vil lære om dem på dette kurset, og det vil gjøre det enklere for deg å forstå denne dialekten. 

Have you learned Norwegian and yet you are struggling understanding Norwegians? You might have learned to say “jeg kommer fra Spania” and “hvordan går det?”, but people in Trondheim say “æ kjæm fra Trondheim” and “kossn går det?”.  The dialect spoken in Trøndelag is called trøndersk.  There are many words that are characteristic of trøndersk and it also has its own grammar rules, which can be the key to understanding this dialect more easily.  You will go through the most common words and expressions used in trøndersk as well as the grammar rules in this 4 week course (1 day a week)

Uttalekurs/Pronunciation course
 
På dette kurset vil du lære hvordan man lager de riktige lydene i norske ord og setninger. Du vil også få en god oversikt over de vanligste feilene utlendinger gjør når de uttaler norske ord. Hovedmålet med å lære seg god artikulasjon er å kunne gjøre seg forstått og dermed gjøre kommunikasjonen mer effektiv. Noen elever kan også ha egne mål med kurset, som å redusere aksenten sin.

In this course you will learn about the manner of articulation to produce the right sounds in Norwegian words and sentences.  You will also go over the most common mistakes foreigners make when pronouncing Norwegian words.  The main objective with acquiring good pronunciation is to be able to be understood and thus making communication more effective.  Some students might have personal goals, such as reducing accent. 

Trøndersk
Pronounciation

Konversasjonskurs/Conversation course
 

Vi tilbyr konversasjonskurs til elever som allerede har kunnskap i norsk og ønsker å forbedre sine muntlig og kommunikasjons ferdighetene.  Du kan velge mellom elementærtnivå (A1, A2) og høyerenivå (B1, B2).

We offer conversation courses for students who are already familiar with the Norwegian language and wish to strengthen their speaking and conversation skills. You can choose from two levels, beginners (A1, A2) and advanced (B1, B2).

Conversation

Privatundervisning/private tutoring
 
Fordelen med privatundervisning er at innholdet er tilpasset kursdeltakernes behov: noen trenger mer samtaletrening, noen ønsker å mestre grammatikk, mens andre vil kanskje forberede seg til Norskprøven. Undervisningen legges opp etter dine ønsker.  Læreren tilpasser undervisningen til ditt nivå.​Det er mulig å starte sin egen privatgruppe hvis du kjenner noen på ditt nivå.​ Du/dere bestemmer hvor rask fremdriften skal være, det vil si hvor lang tid du ønsker å bruke på et bestemt tema.​​

Pris for en undervisningstime (45min):
1 elev:    450 NOK
2 elever: 350 NOK per person
3 elever: 250 NOK per person

Du må alltid beregne to undervisningstimer, det vil si 90 minutter, per treff med læreren. 

The advantage with private tutoring is that the contents of each lesson is tailored to the students’ needs: some need practice in conversation, some in grammar, while others might want to prepare for “Norskprøven”.  The teacher will adjust the lessons to your level. You decide where, when, and how often you will receive your lessons.It is also possible to start your own private group if you know someone who is at the same level and shares your objectives. You decide how quickly the lessons should progress.  
The fee per lesson:
1 student: 450 NOK (45 min)
2 students: 350 (45 min), per person
3 students: 250 NOK (45 min), per person

Each session consists of  two lessons minimum, 90 minutes in total.

Private tutoring
bottom of page