top of page

Å lære et nytt språk aktiviserer hjernen din, i tillegg til at det åpner en helt ny verden av muligheter. Hvis du liker å reise, vil opplevelsen bli mye rikere hvis du er i stand til å kommunisere på lokalspråket. Det vil gjøre deg i stand til å samhandle med lokalbefolkningen på en helt annen måte og få nye venner. Kompetanse innen fremmedspråk kan også hjelpe deg til å finne en bedre og mer interessant jobb. Det er dessuten vitenskapelig bevist at det å lære et fremmedspråk bidrar til å beskytte mot Alzheimers og demens.

Learning a new language not only activates your brain, but it also opens a world of new possibilities.  If you enjoy traveling, your experience will be greatly enhanced if you are able to communicate in their own language.  It will enable you to interact with the locals and build friendships.  Foreign language skills can also help you find a better or more interesting job.  It is also scientifically proven that learning a foreign language helps protect against Alzheimer’s and dementia.  

Arabisk

Arabisk

Vi tilbyr kurs i arabisk her i våre lokaler i Trondheim eller digitalt på Skype/Zoom/Teams. Vi har maks 8 elever i gruppen, noe som medfører at vi enkelt kan tilpasse opplegget etter elevenes behov.  Vi tilbyr også privatundervisning og kan arrangere kurs for bedrifter etter behov.

Arabisk

Engelsk

Engelsk 

Vi tilbyr kurs i engelsk her i våre lokaler i Trondheim eller digitalt på Skype/Zoom/Teams. Vi har maks 8 elever i gruppen, noe som medfører at vi enkelt kan tilpasse opplegget etter elevenes behov.  Vi tilbyr også privatundervisning og kan arrangere kurs for bedrifter etter behov.

Engelsk

Fransk

Fransk
 

Vi tilbyr kurs i fransk her i våre lokaler i Trondheim eller digitalt på Skype/Zoom/Teams. Vi har maks 8 elever i gruppen, noe som medfører at vi enkelt kan tilpasse opplegget etter elevenes behov.  Vi tilbyr også privatundervisning og kan arrangere kurs for bedrifter etter behov.

Vinter-A1 I

Start: 24. januar 

9 uker / weeks

Tirsdager 17.30-20.00

30 undervisningstimer

Pris : 3800 NOK

Vinter-A1 II

Start: 26. januar 

9 uker / weeks

Torsdager 16.30-19.00

30 undervisningstimer

Pris : 3800 NOK

Fransk

Italiensk

Italiensk

Vi tilbyr kurs i italiensk her i våre lokaler i Trondheim eller digitalt på Skype/Zoom/Teams. Vi har maks 8 elever i gruppen, noe som medfører at vi enkelt kan tilpasse opplegget etter elevenes behov.  Vi tilbyr også privatundervisning og kan arrangere kurs for bedrifter etter behov.

Japansk

Japansk
 

Vi tilbyr kurs i japansk her i våre lokaler i Trondheim eller digitalt på Skype/Zoom/Teams. Vi har maks 8 elever i gruppen, noe som medfører at vi enkelt kan tilpasse opplegget etter elevenes behov.  Vi tilbyr også privatundervisning og kan arrangere kurs for bedrifter etter behov.

Italiensk
Japansk

Kinesisk

Kinesisk
 

Vi tilbyr kurs i kinesisk her i våre lokaler i Trondheim eller digitalt på Skype/Zoom/Teams. Vi har maks 8 elever i gruppen, noe som medfører at vi enkelt kan tilpasse opplegget etter elevenes behov.  Vi tilbyr også privatundervisning og kan arrangere kurs for bedrifter etter behov.

Kinesisk

Nederlandsk
 

Vi tilbyr kurs i nederlandsk her i våre lokaler i Trondheim eller digitalt på Skype/Zoom/Teams. Vi har maks 8 elever i gruppen, noe som medfører at vi enkelt kan tilpasse opplegget etter elevenes behov.  Vi tilbyr også privatundervisning og kan arrangere kurs for bedrifter etter behov.

Nederlandsk

Koreansk

Koreansk
 

Vi tilbyr kurs i koreansk her i våre lokaler i Trondheim eller digitalt på Skype/Zoom/Teams. Vi har maks 8 elever i gruppen, noe som medfører at vi enkelt kan tilpasse opplegget etter elevenes behov.  Vi tilbyr også privatundervisning og kan arrangere kurs for bedrifter etter behov.

Koreansk

Polsk

Polsk
 

Vi tilbyr kurs i polsk her i våre lokaler i Trondheim eller digitalt på Skype/Zoom/Teams. Vi har maks 8 elever i gruppen, noe som medfører at vi enkelt kan tilpasse opplegget etter elevenes behov.  Vi tilbyr også privatundervisning og kan arrangere kurs for bedrifter etter behov.

Polsk

Portugisisk

Portugisisk
 

Vi tilbyr kurs i portugisisk her i våre lokaler i Trondheim eller digitalt på Skype/Zoom/Teams. Vi har maks 8 elever i gruppen, noe som medfører at vi enkelt kan tilpasse opplegget etter elevenes behov.  Vi tilbyr også privatundervisning og kan arrangere kurs for bedrifter etter behov.

Portugisisk

Spansk

Spansk
 

Vi tilbyr kurs i spansk her i våre lokaler i Trondheim eller digitalt på Skype/Zoom/Teams. Vi har maks 8 elever i gruppen, noe som medfører at vi enkelt kan tilpasse opplegget etter elevenes behov.  Vi tilbyr også privatundervisning og kan arrangere kurs for bedrifter etter behov.Våre spansklærere har spansk som morsmål og har kunnskap om de ulike variantene av spansk.  Dette synes vi er viktig.

Spansk

Vinter-A1 I

Start: 31. januar 

9 uker / weeks

Tirsdager 17.30-20.00

30 undervisningstimer

Pris : 3800 NOK

Tysk

Tysk
 

Vi tilbyr kurs i tysk her i våre lokaler i Trondheim eller digitalt på Skype/Zoom/Teams. Vi har maks 8 elever i gruppen, noe som medfører at vi enkelt kan tilpasse opplegget etter elevenes behov.  Vi tilbyr også privatundervisning og kan arrangere kurs for bedrifter etter behov.

Privatundervisning/private tutoring
 
Fordelen med privatundervisning er at innholdet er tilpasset kursdeltakernes behov: noen trenger mer samtaletrening, noen ønsker å mestre grammatikk, mens andre vil kanskje forberede seg til Norskprøven. Undervisningen legges opp etter dine ønsker.  Læreren tilpasser undervisningen til ditt nivå.​Det er mulig å starte sin egen privatgruppe hvis du kjenner noen på ditt nivå.​ Du/dere bestemmer hvor rask fremdriften skal være, det vil si hvor lang tid du ønsker å bruke på et bestemt tema.​​

Pris for en undervisningstime (45min):
1 elev: 450 NOK
2 elever: 350 NOK per person
3 elever: 250 NOK per person

Du må alltid beregne to undervisningstimer, det vil si 90 minutter, per treff med læreren. 

 

Private tutoring
bottom of page