SPANSKKURS 2019

På våre språkkurs legger vi stor vekt på den

kommunikative (muntlige) delen av språket, og derfor

jobber vi kun med små grupper (maks. 8 elever).

Dette medfører at vi enkelt kan tilpasse opplegget

etter elevenes behov. 

Våre spansklærere har spansk som morsmål

og har kunnskap om de ulike variantene av spansk.

Dette synes vi er viktig. 

Fortell oss gjerne om dine behov.

 

Er du usikker på hvilket nivå du skal velge? Send en e-post til post@brilla.no for å få tilsendt plasseringstest. 

En undervisningstime er 45 minutter. Det må være minst 5 påmeldte for at fullt kurs (30 undervisningstimer) kan starte.  Hvis det er færre enn fem påmeldte til et bestemt kurs, kan Brilla tilby å holde kurset med redusert timeantall (til samme pris) – 26 undervisningstimer med fire (4) påmeldte; 22 undervisningstimer med tre (3) påmeldte. De påmeldte har mulighet til å takke nei til kurs med redusert timetall; Brilla betaler da tilbake hele kursgebyret.

Hvis kurset avlyses/utsettes på grunn. for få påmeldte, vil det likevel være mulig å få privatundervisning.

Spanskkurs - Høst 2019

Nybegynner (A1)

Vi tilbyr nå våre A1-kurs i to deler i stedet for 3, men øker samtidig timetallet til 30 undervisningstimer per del. Våre spansklærere anbefaler et minimum på 60 undervisningstimer for å nå dette nivået. Vi tilbyr fortsatt kurs i små grupper, med maks 8 personer.

Nybegynner del I (A1 del I)

Start: mandag 16.september 2019 17:00-19:30

Kursdager: mandager 17:00-19:30

Antall undervisningstimer: 30

Antall uker: 9 

Pris: 3450 NOK

Påmeldingsfrist: 2.september 2019.

Send oss en e-post for å melde deg på.

Nybegynner del II (A1 del II) 

Start: tirsdag 17.september 2019 17:00-19:30

Kursdager: tirsdager 17:00-19.30

Antall undervisningstimer: 30

Antall uker: 9 

Pris: 3450 NOK

Påmeldingsfrist: 3.september 2019.

Send oss en e-post for å melde deg på.

Elementær (A2)

Vi tilbyr nå våre A2-kurs i to deler i stedet for 3, men øker samtidig timetallet til 30 undervisningstimer per del. Våre spansklærere anbefaler et minimum på 60 undervisningstimer for å nå dette nivået. Vi tilbyr fortsatt kurs i små grupper, med maks 8 personer.

Elementær del I (A2 del I)

Start: tirsdag 17.september 2019 17:00-19:30

Kursdager: onsdager 17:00-19:30

Antall undervisningstimer: 30

Antall uker: 9 

Pris: 3450 NOK

Påmeldingsfrist: 4.september 2019

Send oss en e-post for å melde deg på.

Elementær del II (A2 del II)

Start: torsdag 19.september 2019 17:00-19:30

Kursdager: torsdag 17:00-19:30

Antall undervisningstimer: 30

Antall uker: 9 

Pris: 3450 NOK

Påmeldingsfrist: 5.september 2019.

Send oss en e-post for å melde deg på.

Mellomnivå (B1)

Vi tilbyr B1-kurs i to deler i stedet for 3, men øker samtidig timetallet til 30 undervisningstimer per del. Våre spansklærere anbefaler et minimum på 60 undervisningstimer for å nå dette nivået. Vi tilbyr fortsatt kurs i små grupper, med maks 8 personer.

Mellomnivå del I (B1/I)

Start: mandag 16.september 2019 17:00-19:30

Kursdager: mandager 17:00-19:30

Antall undervisningstimer: 30

Antall uker: 9 

Pris: 3450 NOK

Påmeldingsfrist: 2.september 2019

Send oss en e-post for å melde deg på.

Mellomnivå del II (B1/II)

Start: tirsdag 17.september 2019 17:00-19:30

Kursdager: tirsdager 17:00-19.30

Antall undervisningstimer: 30

Antall uker: 9 

Pris: 3450 NOK

Påmeldingsfrist: 3.september 2019.

Send oss en e-post for å melde deg på.

Høyere mellomnivå (B2)

Våre lærere anbefaler et minimum på 90 undervisningstimer for å nå dette nivået. Derfor tilbyr vi våre B2-kurs i 3 deler, med 30 undervisningstimer per del. Vi tilbyr fortsatt kurs i små grupper, med maks 8 personer.

 

Høyere mellomnivå del I (B2/I)

Start: onsdag 18.september 2019 17:00-19:30

Kursdager: onsdager 17:00-19:30

Antall undervisningstimer: 30

Antall uker: 9 

Pris: 3450 NOK

Påmeldingsfrist: 4.september 2019.

Send oss en e-post for å melde deg på.

Høyere mellomnivå del II (B2/II)

Start: torsdag 19.september 2019 17:00-19:30

Kursdager: torsdag 17:00-19:30

Antall undervisningstimer: 30

Antall uker: 9 

Pris: 3450 NOK

Påmeldingsfrist: 5.september 2019. 

Send oss en e-post for å melde deg på.

Høyere mellomnivå del III (B2/III)

Start: torsdag 19.september 2019 17:00-19:30

Kursdager: torsdag 17:00-19:30

Antall undervisningstimer: 30

Antall uker: 9 

Pris: 3450 NOK

Påmeldingsfrist: 5.september 2019.

Send oss en e-post for å melde deg på.

------

KONVERSASJONSKURS I SPANSK (NIVÅ B1-B2)

Start: torsdag 19.september 2019 17:00-18:30

Kursdager: torsdag 17:00-18:30

Antall undervisningstimer: 12

Antall uker: 6 

Pris: 1600 NOK

Påmeldingsfrist: 5.september 2019.

Forutsetter minst 3 påmeldte. Maks 6 personer.

Send oss en e-post for å melde deg på.

FERIESPANSK - lær enkle ord og fraser til ferien

Tirsdag og torsdag 12-14 eller 17-19

2 uker:, enten juni eller juli

- Juni: 4., 6., 11. og 13.juni

- Juli: 2., 4., 9, og 11. juli

1400 NOK

Maksimum 8 deltakere, minimum 3 deltakere

 

Ta kontakt dersom du er interessert: post@brilla.no