Privatundervisning / Private tutoring

Ønsker du privattimer eller har du spørsmål? Kontakt oss!

Do you wish to sign up or have any questions? Contact us!

Du velger hvor, når og hvor ofte du ønsker undervisning.

Undervisningen legges opp etter dine ønsker.

Læreren tilpasser undervisningen til ditt nivå.

Det er mulig å starte sin egen privatgruppe hvis du kjenner noen på ditt nivå.

Du/dere bestemmer hvor rask fremdriften skal være, det vil si hvor lang tid du ønsker å bruke på et bestemt tema.

Fordelen med privatundervisning er at innholdet er tilpasset kursdeltakernes behov: noen trenger mer samtaletrening, noen ønsker å mestre grammatikk, mens andre vil kanskje forberede seg til Norskprøven. 

FRA 01.06.2019 - Pris for:

1 elev: 450 NOK (45 min)

2 elever: 350 NOK (45 min), per person

3 elever: 250 NOK (45 min), per person

Du må alltid beregne to undervisningstimer, det vil si 90 minutter, per treff med læreren.

You decide where, when and how often you want tutoring.

 

The lessons are tailored according to your needs and wishes.

 

The teacher tailors and adjusts the lessons to your level of language proficiency.

It is possible to start your own private group if you know someone who are at the same level and have the same needs as you.

 

You decide how quickly the lessons should progress.

 

The advantage with private tutoring is that the contents of each lessons is tailored to the students’ needs: some will need practice in conversation, some in grammar, while other might want to prepare for “Norskprøven”.
 

From June 1st 2019 - The cost for:

1 student: 450 NOK (45 min)

2 students: 350 (45 min), per person

3 students: 250 NOK (45 min), per person

The shortest teaching sessions consist of two 45 minute lessons, 90 minutes in total.

Success! Message received.