Om oss / About us

Brilla Institutt was established in 2011 by Juliana, who has a degree in language studies and Spanish literature, and has worked as a teacher since 2002. Today, Brilla is run by three teachers and an accountant: Beate and Erlend (Norwegian teachers), Juliana (Spanish teacher), and Giang (our accountant/advisor), together with a team of over 15 enthusiastic teachers. Every employee at Brilla is a teacher. We are not only passionate about teaching, but also about the stories behind our students. We believe that teachers should not cease learning. It is this belief that makes us better teachers and has made us grow from a company with one teacher and a little group of 4 students to a company with over 15 teachers and over 300 students.

Our mission is to offer high quality language courses with a focus on communicative skills.  In order to achieve this, we work with individual students and with small groups (maximum 8 students).  This allows us to understand and cater to individual needs.  We also strive to create a positive work environment for our teachers and an open and friendly learning environment for our students.  We envision to provide a meeting space for our students where cultures, ideas, and experiences can be shared.   
______________________________________________________________________________________________

Brilla Institutt ble stiftet i 2011 av Juliana, som har en grad i språkstudier og spansk litteratur og som har jobbet som lærer siden 2002. Alle de ansatte på Brilla er lærere. Vi er ikke bare lidenskapelig opptatt av undervisning, men også i hver enkelt students historie. Vi tror på at en lærer aldri slutter å lære, og det er denne troen som gjør oss til bedre lærere. Dette har ført til at Brilla har vokst fra å være en liten bedrift med én lærer og 4 elever, til å bli en bedrift med 15 lærere og over 300 elever.
 
Vårt mål er å tilby språkkurs med høy kvalitet med fokus på kommunikasjonsferdigheter. For å nå dette målet, jobber vi med individuelle elever og med små grupper på maksimum 8 elever. Dette gir oss innsikt i, og muligheten til å jobbe med, hver enkelt elevs behov.  Vi streber også med å skape et positivt arbeidsmiljø for våre lærere og et åpent og vennlig læringsmiljø for våre elever. Vi ønsker å skape en møteplass for våre elever hvor kulturer, ideer og erfaringer kan deles.