NORSKPRØVEN / NORWEGIAN EXAM              

Informasjon: https://www.kompetansenorge.no/norskprove/

Skal du ta Norskprøven?

Har du behov for tips og hjelp? Meld deg på forberedelseskurs hos oss. 

 

Do you need to get ready for the Norwegian exam? Sign up

( You can take the course here at Brilla Institutt or you also have the possibility to take it online !

Just write your preferences in the email )

Norwegian courses in Trondheim norskkurs i Trondheim spanskkurs tyskkurs engelskkurs språkkurs franskkurs uttale uttalekurs

Prøveperiode: 6. desember - 10. desember 2021

Nivå A1-A2

Start: fredag 12. november 16:00-20:00

Kursdager: fredager  

Tidspunkt: 16:00-20:00  

Varighet: 4 uker

Undervisningstimer: 20 

Pris: 2800 NOK

Nivå A2-B1

Start: fredag 12. november 16:00-20:00

Kursdager: fredager  

Tidspunkt: 16:00-20:00  

Varighet: 4 uker

Undervisningstimer: 20    

Pris: 2800 NOK

Nivå B1-B2

Start: fredag 12. november 16:00-20:00

Kursdager: fredager  

Tidspunkt: 16:00-20:00  

Varighet: 4 uker

Undervisningstimer: 20

Pris: 2800 NOK

 

           

Prøveperiode: 14. mars - 18. mars 2022

Nivå A1-A2

Start: fredag 18. februar 16:00-20:00

Kursdager: fredager  

Tidspunkt: 16:00-20:00  

Varighet: 4 uker

Undervisningstimer: 20

Pris: 2800 NOK

Nivå A2-B1

Start: fredag 18. februar 16:00-20:00

Kursdager: fredager  

Tidspunkt: 16:00-20:00  

Varighet: 4 uker

Undervisningstimer: 20

Pris: 2800 NOK

Nivå B1-B2

Start: fredag 18. februar 16:00-20:00

Kursdager: fredager  

Tidspunkt: 16:00-20:00  

Varighet: 4 uker

Undervisningstimer: 20

Pris: 2800 NOK

 

En undervisningstimer er på 45 minutter. / One lesson is 45 minutes.

Vi trenger minimum 4 påmeldte for å holde kurset. / We need at least 4 people to start the course.

Maksimum 8 deltakere. / 8 students max.

Send us an e-mail to sign up / Send oss en e-post for å melde deg på: post@brilla.no