NORSKPRØVEN / NORWEGIAN EXAM              

Informasjon: https://www.kompetansenorge.no/norskprove/

Skal du ta Norskprøven?

Har du behov for tips og hjelp? Meld deg på forberedelseskurs hos oss. 

 

Do you need to get ready for the Norwegian exam? Sign up

Norwegian courses in Trondheim norskkurs i Trondheim spanskkurs tyskkurs engelskkurs språkkurs franskkurs uttale uttalekurs

Prøveperiode: 8. mars - 19. mars 2021

Nivå A1-A2

Start: fredag 12. februar 16:00-20:00

Kursdager: fredager  

Tidspunkt: 16:00-20:00  

Varighet: 4 uker

Undervisningstimer: 20 

Pris: 2800 NOK

Nivå A2-B1

Start: fredag 12. februar 16:00-20:00

Kursdager: fredager  

Tidspunkt: 16:00-20:00  

Varighet: 4 uker

Undervisningstimer: 20    

Pris: 2800 NOK

Nivå B1-B2

Start: fredag 12. februar 16:00-20:00

Kursdager: fredager  

Tidspunkt: 16:00-20:00  

Varighet: 4 uker

Undervisningstimer: 20

Pris: 2800 NOK

 

           

Prøveperiode: 18. mai - 28. mai 2021

Nivå A1-A2

Start: fredag 16. april 16:00-20:00

Kursdager: fredager  

Tidspunkt: 16:00-20:00  

Varighet: 4 uker

Undervisningstimer: 20

Pris: 2800 NOK

Nivå A2-B1

Start: fredag 16. april 16:00-20:00

Kursdager: fredager  

Tidspunkt: 16:00-20:00  

Varighet: 4 uker

Undervisningstimer: 20

Pris: 2800 NOK

Nivå B1-B2

Start: fredag 16. april 16:00-20:00

Kursdager: fredager  

Tidspunkt: 16:00-20:00  

Varighet: 4 uker

Undervisningstimer: 20

Pris: 2800 NOK

 

En undervisningstimer er på 45 minutter. / One lesson is 45 minutes.

Vi trenger minimum 4 påmeldte for å holde kurset. / We need at least 4 people to start the course.

Maksimum 8 deltakere. / 8 students max.

Send us an e-mail to sign up / Send oss en e-post for å melde deg på: post@brilla.no