Skal du ta "Norskprøven"?  

Are you taking the Norwegian exam?

NORSKPRØVEN / NORWEGIAN EXAM              

Prøveperiode / Exam period: 11.mars - 15.mars.

Påmelding / Registration: 21. - 25.januar.

Informasjon: https://www.kompetansenorge.no/norskprove/

Skal du ta Norskprøven?

Har du behov for tips og hjelp? Meld deg på forebredelseskurs hos oss. 

 

Do you need to get ready for the Norwegian exam? Sign up today! 

Nivå / level A1-A2

Start: fredag 15.februar 16:00-20:00.

Kursdager: fredager  

Tidspunkt: 16:00-20:00  

Varighet: 4 uker, 4 møter      /     Duration: 4 weeks, 4 meetings

Undervisningstimer     /     Number of lessons: 20 

Pris: 2800 NOK

Nivå / level A2-B1

Start: ffredag 15.februar 16:00-20:00.

Kursdager: fredager  

Tidspunkt: 16:00-20:00  

Varighet: 4 uker, 4 møter      /     Duration: 4 weeks, 4 meetings

Undervisningstimer     /     Number of lessons: 20 

Pris: 2800 NOK

Nivå / level B1-B2

Start: fredag 15.februar 16:00-20:00.

Kursdager: fredager  

Tidspunkt: 16:00-20:00  

Varighet: 4 uker, 4 møter      /     Duration: 4 weeks, 4 meetings

Undervisningstimer     /     Number of lessons: 20 

Pris: 2800 NOK

Påmeldingsfrist / deadline: 1.februar 2019

En undervisningstimer er på 45 minutter. / One lesson is 45 minutes.

Vi trenger minimum 4 påmeldte for å holde kurset.  / We need at least 4 people to start the course.

Maksimum 8 deltakere.  /  8 students max.

Send us an e-mail to sign up. / Send oss en e-post for å melde deg på: post@brilla.no