Høst 2021

 

Koreansk - Nybegynner I (A1/I)

Oppstart: fredag 8. oktober 16:00-18.00

9 samlinger, 24 undervisningstimer

Pris: 2800 NOK

Ring oss eller send en e-post hvis du er interessert.​

Koreansk - Nybegynner II (A1/II)

Oppstart: torsdag 7. oktober 16:45-18:45

9 samlinger, 24 undervisningstimer

Pris: 2800 NOK

Ring oss eller send en e-post hvis du er interessert.​

Koreansk - Elementær I (A2/I)

Ring oss eller send en e-post hvis du er interessert.​

Koreansk - Elementær II (A2/II)

Ring oss eller send en e-post hvis du er interessert.

Informasjon:

En undervisningstime er på 45 minutter. Det må være minst 5 påmeldte for at kurset skal holdes. Med 4 deltagere tilbyr vi kurset med 20 undervisningstimer og med 3 deltagere, 16 undervisningstimer. Selv om antall timer er redusert, blir opplegget ganske likt.  Et kurs med færre deltagere i gruppen jobber mer effektivt og har økt mulighet til å praktisere de muntlige ferdighetene i timen.

 

Hvis kurset avlyses/utsettes på grunn av for få påmeldte, vil det likevel være mulig med privatundervisning. Les mer her

KyungHwa er fra Sør-Korea. Hun har Bachelor i verdensspråk og fransk fra USA og har lang erfaring med undervisning. Siden 2017 har hun jobbet som koreansklærer hos oss. Å se framgang hos elevene og å lære dem om språk og kultur, er noe av det beste med å være lærer, synes hun.