Kompetansepluss

1/4

VOX, det nasjonale fagorganet for kompetansepolitikk utlyser midler til virksomheter for å øke kompetanse og effektivitet i arbeidslivet. 

 

Kompetansepluss er en tilskuddsordning for opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, ikt og norsk. Ordningen skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet.

 

Både private og offentlige virksomheter kan søke.  

Søknadsskjemaet fylles ut i samarbeid mellom virksomheten og en kurstilbyder.

 

Kompetansepluss fører til:

  • at flere ansatte blir rustet til å ta fagbrev

  • færre feil

  • bedre rapportering

  • at flere leser og skriver mer og bedre

  • at deltakerne får bedre selvtillit, økt mestringsfølelse og læringsmotivasjon

  • bedre kommunikasjon og samarbeid mellom ansatte

Les mer her: Effekter av Kompetansepluss

Dersom dere er interessert, avtaler vi et møte hvor vi diskuterer søknadprosessen og deres behov for opplæring. 

 

Frist for å søke er: kommer.

Skal deres bedrift søke om Kompetansepluss-tilskudd i år?  

 

Som Kompetansepluss-tilbyder gjør vi søknadsprosessen enkel og skreddersyr opplæringen til bedriftens behov. Send e-post >

 

Noen av våre referanser: 

Kurs i lesing, skriving og data
Kurs i lesing, skriving og muntlige ferdigheter
Kurs i lesing, skriving

Due to the coronavirus spread,  we have closed our physical classrooms at Brilla from 1PM, 12th of March until further notice.  The courses will continue virtually.  The virtual courses will still have 8 students max per group.  Brilla offers a 25% discount on its virtual courses.   

Vi kommer ikke til å arrangere klasseromsundervisning på Brilla fra og med klokka 1300, 12.02.2020 inntil videre. Kursene vil i stedet arrangeres over internett.  Brilla tilbyr 25% rabatt på kursene over internett.