Kompetansepluss

1/4

VOX, det nasjonale fagorganet for kompetansepolitikk utlyser midler til virksomheter for å øke kompetanse og effektivitet i arbeidslivet. 

 

Kompetansepluss er en tilskuddsordning for opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, ikt og norsk. Ordningen skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet.

 

Både private og offentlige virksomheter kan søke.  

Søknadsskjemaet fylles ut i samarbeid mellom virksomheten og en kurstilbyder.

 

Kompetansepluss fører til:

  • at flere ansatte blir rustet til å ta fagbrev

  • færre feil

  • bedre rapportering

  • at flere leser og skriver mer og bedre

  • at deltakerne får bedre selvtillit, økt mestringsfølelse og læringsmotivasjon

  • bedre kommunikasjon og samarbeid mellom ansatte

Les mer her: Effekter av Kompetansepluss

Dersom dere er interessert, avtaler vi et møte hvor vi diskuterer søknadprosessen og deres behov for opplæring. 

 

Frist for å søke er: kommer.

Skal deres bedrift søke om Kompetansepluss-tilskudd i år?  

 

Som Kompetansepluss-tilbyder gjør vi søknadsprosessen enkel og skreddersyr opplæringen til bedriftens behov. Send e-post >

 

Noen av våre referanser: