Franskkurs 2019

På våre språkkurs legger vi stor vekt på

den kommunikative (muntlige) delen av språket, og derfor

jobber vi kun med små grupper (maks. 8 elever).

Dette medfører at vi enkelt kan tilpasse opplegget etter elevenes behov. 

Fortell oss gjerne om dine behov.

 

Er du usikker på hvilket nivå du skal velge?

Send en e-post til post@brilla.no for å få tilsendt plasseringstest. 

 

En undervisningstime er 45 minutter. Det må være minst 5 påmeldte for at fullt kurs (30 undervisningstimer) kan starte.  Hvis det er færre enn fem påmeldte til et bestemt kurs, kan Brilla tilby å holde kurset med redusert timeantall (til samme pris) – 26 undervisningstimer med fire (4) påmeldte; 22 undervisningstimer med tre (3) påmeldte. De påmeldte har mulighet til å takke nei til kurs med redusert timetall; Brilla betaler da tilbake hele kursgebyret.

Hvis kurset avlyses/utsettes på grunn. for få påmeldte, vil det likevel være mulig å få privatundervisning.

Franskkurs - Høst 2019

Nybegynner (A1) - to deler

Vi tilbyr våre A1-kurs i to deler. Våre fransklærere anbefaler et minimum på 60 undervisningstimer for å nå dette nivået. Vi tilbyr fortsatt kurs i små grupper, med maks 8 personer.

Nybegynner del I (A1 del I)

Start: mandag 16.september 2019 17:30-20:00

Kursdager: mandager 17:00-19.30

Antall undervisningstimer: 30

Antall uker: 9 

Pris: 3450 NOK

Påmeldingsfrist: 2.september 2019.

Meld deg på her.

Nybegynner del II (A1 del II) 

Start: onsdag 18.september 2019 17:30-20:00

Kursdager: onsdager 17:00-19:30

Antall undervisningstimer: 30

Antall uker: 9 

Pris: 3450 NOK

Påmeldingsfrist: 4.september 2019.

Meld deg på her.

Elementær (A2) - to deler

Vi tilbyr nå våre A2-kurs i to deler. Våre fransklærere anbefaler et minimum på 60 undervisningstimer for å nå dette nivået. Vi tilbyr fortsatt kurs i små grupper, med maks 8 personer.

Elementær del I (A2 del I)

Start: tirsdag 17.september 2019 17:30-20:00

Kursdager: tirsdager 17:00-19:30

Antall undervisningstimer: 30

Antall uker: 9 

Pris: 3450 NOK

Påmeldingsfrist: 3.september 2019.

Meld deg på her.

Elementær del II (A2 del II)

Start: tirsdag 17.september 2019 17:30-20:00

Kursdager: tirsdager 17:00-19:30

Antall undervisningstimer: 30

Antall uker: 9 

Pris: 3450 NOK

Påmeldingsfrist: 3.september 2019.

Meld deg på her.

Mellomnivå (B1) - to deler

Vi tilbyr B1-kurs i to deler. Våre fransklærere anbefaler et minimum på 60 undervisningstimer for å nå dette nivået. Vi tilbyr fortsatt kurs i små grupper, med maks 8 personer.

Mellomnivå del I (B1/I)

Start: torsdag 19.september 2019 17:30-20:00

Kursdager: torsdager 17:00-19.30

Antall undervisningstimer: 30

Antall uker: 9 

Pris: 3450 NOK

Påmeldingsfrist: 5.september 2019.

Meld deg på her.

Mellomnivå del II (B1/II)

Start: torsdag 19.september 2019 17:30-20:00

Kursdager: torsdager 17:00-19.30

Antall undervisningstimer: 30

Antall uker: 9 

Pris: 3450 NOK

Påmeldingsfrist: 5.september 2019.

Meld deg på her.

Høyere mellomnivå (B2) - tre deler

Våre lærere anbefaler et minimum på 90 undervisningstimer for å nå dette nivået. Derfor tilbyr vi våre B2-kurs i 3 deler, med 30 undervisningstimer per del. Vi tilbyr fortsatt kurs i små grupper, med maks 8 personer.

 

Høyere mellomnivå del I (B2/I)

Start: onsdag 18.september 2019 17:00-19:30

Kursdager: onsdager 17:00-19:30

Antall undervisningstimer: 30

Antall uker: 9 

Pris: 3450 NOK

Påmeldingsfrist: 4.september 2019.

Meld deg på her.

Høyere mellomnivå del II (B2/II)

Start: mandag 16.september 2019 17:00-19:30

Kursdager: mandager 17:00-19.30

Antall undervisningstimer: 30

Antall uker: 9 

Pris: 3450 NOK

Påmeldingsfrist: 2.september 2019.

Meld deg på her.

Høyere mellomnivå del III (B2/III)

Start: mandag 16.september 2019 17:00-19:30

Kursdager: mandager 17:00-19.30

Antall undervisningstimer: 30

Antall uker: 9 

Pris: 3450 NOK

Påmeldingsfrist: 2.september 2019.

Meld deg på her.

KONVERSASJONSKURS I FRANSK (NIVÅ B1-B2)

Start: fredag 20.september 2019 17:00-18:30

Kursdager: fredager 17:00-18:30

Antall undervisningstimer: 12

Antall uker: 6 

Pris: 1600 NOK

Påmeldingsfrist: 6.september 2019.

Forutsetter minst 3 påmeldte. Maks 6 personer.

Send oss en e-post for å melde deg på.

Det felles europeiske rammeverket for språk