Franskkurs 2020

På våre språkkurs legger vi stor vekt på

den kommunikative (muntlige) delen av språket, og derfor

jobber vi kun med små grupper (maks. 8 elever).

Dette medfører at vi enkelt kan tilpasse opplegget etter elevenes behov. 

Fortell oss gjerne om dine behov.

 

Er du usikker på hvilket nivå du skal velge?

Send en e-post til post@brilla.no for å få tilsendt plasseringstest. 

 

En undervisningstime er 45 minutter. Det må være minst 5 påmeldte for at fullt kurs (30 undervisningstimer) kan starte.  Hvis det er færre enn fem påmeldte til et bestemt kurs, kan Brilla tilby å holde kurset med redusert timeantall (til samme pris) – 26 undervisningstimer med fire (4) påmeldte; 22 undervisningstimer med tre (3) påmeldte. De påmeldte har mulighet til å takke nei til kurs med redusert timetall; Brilla betaler da tilbake hele kursgebyret.

Hvis kurset avlyses/utsettes på grunn. for få påmeldte, vil det likevel være mulig å få privatundervisning.

Franskkurs - Vinter/vår 2020

Nybegynner (A1) - to deler

Vi tilbyr våre A1-kurs i to deler. Våre fransklærere anbefaler et minimum på 60 undervisningstimer for å nå dette nivået. Vi tilbyr fortsatt kurs i små grupper, med maks 8 personer.

Nybegynner del I (A1 del I)

Start: tirsdag 21.april 2020 16.45-19.15

Kursdager: torsdager 16.45-19.15

Antall undervisningstimer: 30

Antall uker: 9 

Pris: 3450 NOK

Påmeldingsfrist:

Meld deg på her.

Nybegynner del II (A1 del II) 

Start: mandag  2o.april 2020 17.15-19.45

Kursdager: mandager 17.15-19.45

Antall undervisningstimer: 30

Antall uker: 9 

Pris: 3450 NOK

Påmeldingsfrist:

Meld deg på her.

Elementær (A2) - to deler

Vi tilbyr nå våre A2-kurs i to deler. Våre fransklærere anbefaler et minimum på 60 undervisningstimer for å nå dette nivået. Vi tilbyr fortsatt kurs i små grupper, med maks 8 personer.

Elementær del I (A2 del I)

Start: torsdag 23.april 2020 16.15-18.45

Kursdager: torsdager 16.15-18.45

Antall undervisningstimer: 30

Antall uker: 9 

Pris: 3450 NOK

Påmeldingsfrist: 

Meld deg på her.

Elementær del II (A2 del II)

Start: torsdag 23.april 2020 19.00-21.00

Kursdager: torsdager 19.00-21.00

Antall undervisningstimer: 30

Antall uker: 9 

Pris: 3450 NOK

Påmeldingsfrist:

Meld deg på her.

Mellomnivå (B1) - to deler

Vi tilbyr B1-kurs i to deler. Våre fransklærere anbefaler et minimum på 60 undervisningstimer for å nå dette nivået. Vi tilbyr fortsatt kurs i små grupper, med maks 8 personer.

Mellomnivå del I (B1/I)

Start: torsdag 23.april 2020 16:15-18:45

Kursdager: torsdager 16:15-18:45

Antall undervisningstimer: 30

Antall uker: 9 

Pris: 3450 NOK

Påmeldingsfrist:

Meld deg på her.

Mellomnivå del II (B1/II)

Start: torsdag 23.april 2020 19.00-21.30

Kursdager: torsdager 19.00-21.30

Antall undervisningstimer: 30

Antall uker: 9 

Pris: 3450 NOK

Påmeldingsfrist: 

Meld deg på her.

Høyere mellomnivå (B2) - tre deler

Våre lærere anbefaler et minimum på 90 undervisningstimer for å nå dette nivået. Derfor tilbyr vi våre B2-kurs i 3 deler, med 30 undervisningstimer per del. Vi tilbyr fortsatt kurs i små grupper, med maks 8 personer.

 

Høyere mellomnivå del I (B2/I)

Meld deg på her.

Høyere mellomnivå del II (B2/II)

Meld deg på her.

Høyere mellomnivå del III (B2/III)

Meld deg på her.

KONVERSASJONSKURS I FRANSK (NIVÅ B1-B2)

Start: fredag 24.april 2020 17:00-18:30

Kursdager: fredager 17:00-18:30

Antall undervisningstimer: 12

Antall uker: 6 

Pris: 1600 NOK

Påmeldingsfrist: -

Forutsetter minst 3 påmeldte. Maks 6 personer.

Send oss en e-post for å melde deg på.

Det felles europeiske rammeverket for språk 

Due to the coronavirus spread,  we have closed our physical classrooms at Brilla from 1PM, 12th of March until further notice.  The courses will continue virtually.  The virtual courses will still have 8 students max per group.  Brilla offers a 25% discount on its virtual courses.   

Vi kommer ikke til å arrangere klasseromsundervisning på Brilla fra og med klokka 1300, 12.02.2020 inntil videre. Kursene vil i stedet arrangeres over internett.  Brilla tilbyr 25% rabatt på kursene over internett.