Engelsk - nybegynner I (A1/I)

Oppstart: onsdag 22.april 16:30-18:30

Antall uker: 9

Antall undervisningstimer: 24

Påmeldingsfrist: 

Pris: 2800 NOK

Ta kontakt for å melde deg på: post@brilla.no

Engelsk - nybegynner II (A1/II)

Oppstart: onsdag 22.april 19:00-21:00

Antall uker: 9

Antall undervisningstimer: 24

Påmeldingsfrist: 

Pris: 2800 NOK

Ta kontakt for å melde deg på: post@brilla.no

Engelsk - elementær I (A2/I)

Oppstart:mandag 20.april 16:45-18:45

Antall uker: 9

Antall undervisningstimer: 24

Påmeldingsfrist: 

Pris: 2800 NOK

Ta kontakt for å melde deg på: post@brilla.no

Engelsk - elementær II (A2/II)

Oppstart: mandag 20.april 19:00-21:00

Antall uker: 9

Antall undervisningstimer: 24

Påmeldingsfrist: 

Pris: 2800 NOK

Ta kontakt for å melde deg på: post@brilla.no

Engelsk - mellomnivå I (B1/I)

Ta kontakt for å melde deg på: post@brilla.no

Engelsk -  mellomnivå II (B1/II)

Ta kontakt for å melde deg på: post@brilla.no

Engelsk - høyere mellomnivå I (B2/I)

Ta kontakt for å melde deg på: post@brilla.no

Engelsk - høyere mellomnivå II (B2/II)

Ta kontakt for å melde deg på: post@brilla.no

KONVERSASJONSKURS I ENGELSK (NIVÅ B1-B2)

Start: fredag 24.april 2020 17:00-18:30

Kursdager: fredager 17:00-18:30

Antall undervisningstimer: 12

Antall uker: 6 

Pris: 1600 NOK

Påmeldingsfrist: -.

Forutsetter minst 3 påmeldte. Maks 6 personer.

Send oss en e-post for å melde deg på.

INFORMASJON

En undervisningstime er på 45 minutter. Det må være minst 5 påmeldte for at kurset skal holdes. Med 4 deltagere tilbyr vi kurset med 20 undervisningstimer og med 3 deltagere, 16 undervisningstimer. Selv om antall timer er redusert, blir opplegget ganske likt.  Et kurs med færre deltagere i gruppen jobber mer effektivt og har økt mulighet til å praktisere de muntlige ferdighetene i timen.

 

Hvis kurset avlyses/utsettes på grunn av for få påmeldte, vil det likevel være mulig med privatundervisning. Kontakt oss for mer informasjon.

Ring oss eller send en e-post hvis du er interessert.

Business English

Contact us for more information.

post@brilla.no

96 79 77 23

 

Please reload

spanskkurs trondheim norskkurs språkopplæring spania franskkurs tyskkurs italienskkurs kinesisk japanskkurs koreanskkurs greskkurs

Due to the coronavirus spread,  we have closed our physical classrooms at Brilla from 1PM, 12th of March until further notice.  The courses will continue virtually.  The virtual courses will still have 8 students max per group.  Brilla offers a 25% discount on its virtual courses.   

Vi kommer ikke til å arrangere klasseromsundervisning på Brilla fra og med klokka 1300, 12.02.2020 inntil videre. Kursene vil i stedet arrangeres over internett.  Brilla tilbyr 25% rabatt på kursene over internett.