Engelskkurs

høst 2021

Engelsk - nybegynner I (A1/I)

Oppstart: tirsdag 5. oktober 16:30-18:30

Antall uker: 9

Antall undervisningstimer: 24

Påmeldingsfrist: 

Pris: 2800 NOK

Ta kontakt for å melde deg på: post@brilla.no

Engelsk - nybegynner II (A1/II)

Oppstart: tirsdag 5. oktober 19:00-21:00

Antall uker: 9

Antall undervisningstimer: 24

Pris: 2800 NOK

Ta kontakt for å melde deg på: post@brilla.no

Engelsk - elementær I (A2/I)

Oppstart: torsdag 7. oktober 16:45-18:45

Antall uker: 9

Antall undervisningstimer: 24

Pris: 2800 NOK

Ta kontakt for å melde deg på: post@brilla.no

Engelsk - elementær II (A2/II)

Oppstart: torsdag 7. oktober 19:00-21:00

Antall uker: 9

Antall undervisningstimer: 24

Pris: 2800 NOK

Ta kontakt for å melde deg på: post@brilla.no

Engelsk - mellomnivå I (B1/I)

Ta kontakt for å melde deg på: post@brilla.no

Engelsk -  mellomnivå II (B1/II)

Ta kontakt for å melde deg på: post@brilla.no

Engelsk - høyere mellomnivå I (B2/I)

Ta kontakt for å melde deg på: post@brilla.no

Engelsk - høyere mellomnivå II (B2/II)

Ta kontakt for å melde deg på: post@brilla.no

KONVERSASJONSKURS I ENGELSK (NIVÅ B1-B2)

Start: fredag 8. oktober

Kursdager: fredager 17:00-18:30

Antall undervisningstimer: 12

Antall uker: 6 

Pris: 1600 NOK

Forutsetter minst 3 påmeldte. Maks 6 personer.

Send oss en e-post for å melde deg på.

INFORMASJON

En undervisningstime er på 45 minutter. Det må være minst 5 påmeldte for at kurset skal holdes. Med 4 deltagere tilbyr vi kurset med 20 undervisningstimer og med 3 deltagere, 16 undervisningstimer. Selv om antall timer er redusert, blir opplegget ganske likt.  Et kurs med færre deltagere i gruppen jobber mer effektivt og har økt mulighet til å praktisere de muntlige ferdighetene i timen.

 

Hvis kurset avlyses/utsettes på grunn av for få påmeldte, vil det likevel være mulig med privatundervisning. Kontakt oss for mer informasjon.

Ring oss eller send en e-post hvis du er interessert.

Vil du helst ha privatundervisning?

Les mer her

Business English

Contact us for more information.

post@brilla.no

96 79 77 23

 

Please reload